Al-'Alaq · Ayat 12

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰىۗ ۝١٢au amara bit-taqwâatau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?
atau dia menyuruh orang lain bertakwa kepada Allah untuk kemaslahatan mereka? Bukankah amat mengherankan bila orang yang sesat melarang orang yang mendapat pentunjuk untuk melaksanakan perintah Tuhannya dan membimbing orang lain ke jalan takwa?